Vadim Curmei este noul director adjunct AIPA

0

Agen­ția de Inter­ven­ție și Plă­ți pen­tru Agri­cul­tu­ră (AIPA) are de astăzi un nou direc­tor adjunct. În aceas­tă func­ție a fost numit Vadim Cur­mei, desem­nat printr-un ordin al Minis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii și Indus­tri­ei Ali­men­ta­re (MAIA), din 7 noiem­brie 2016.

Vadim Cur­mei are 37 de ani și deți­ne diplo­ma de licen­ță în drept a Uni­ver­si­tă­ții Libe­re Inter­națio­na­le din Mol­do­va (ULIM), la care a stu­di­at în peri­oa­da 1996 – 2001. În anii 2002 – 2004 a făcut stu­dii post­u­ni­ver­si­ta­re la Aca­de­mia de Admi­nis­tra­re Publi­că din Mol­do­va.

Vadim Cur­mei a acti­vat de-a lun­gul tim­pu­lui în mai mul­te insti­tu­ții publi­ce cât și pri­va­te acu­mulând o expe­rien­ță vas­tă în dome­nii diver­se.

Sursa: zdg.md

Ce părere ai?
Share.

Leave A Reply

Powered by themekiller.com